A. Định nghĩa chung:

I-751 chính thức được gọi là “Đơn Yêu cầu Xóa bỏ Điều kiện Cư trú”, gọi tắt là Đơn xin cấp Thẻ xanh 10 năm - là mẫu đơn được sử dụng để chuyển đổi từ thẻ xanh có điều kiện 2 năm thành thẻ xanh 10 năm (hay còn gọi là thẻ xanh vĩnh viễn)

B. Những đối tượng nào được nộp đơn xin cấp TX 10 năm:

1. Đối tượng cùng nộp đơn mẫu I-751 với người phố ngẫu bảo trợ (filing jointly with your sponsoring spouse) cùng khai chung và đồng ký tên trên đơn xin thẻ xanh 10 năm. Đương đơn nộp hồ sơ trong khoảng thời gian 90 ngày trước ngày Thẻ xanh 2 năm hết hạn (submitting Form I-751 during the 90-day period before the expiration date of your conditional green card), nếu: 

- Đương đơn vẫn đang trong cuộc hôn nhân kể từ ngày kết hôn đối với người hơn phối bảo trợ mà đương đơn đã đăng ký kết hôn cùng và cuộc hôn nhân vẫn diễn tiến tốt đẹp

- Đương đơn cũng được phép kèm theo con cái của họ nếu chúng được cấp Thẻ xanh 2 năm cùng ngày với họ hoặc trong vòng 90 ngày sau đó ( liệt kê trong Phần 5 của I-751)

2. Cá nhân tự hoặc xin miễn trừ nộp chung( Filing with a request that the joint filing requirement be waived or individually filed): đương đơn có thể nộp I-751 để xin cấp Thẻ xanh 10 năm bất kỳ lúc nào trước, trong hoặc sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày Thẻ xanh 2 năm hết hạn ( nghĩa là có thể nộp I-751 của mình bất kỳ lúc nào sau khi nhận được Thẻ xanh 2 năm), nếu:

- Đương đơn là những người con phụ thuộc không được cấp Thẻ xanh 2 năm vào cùng ngày hoặc trong vòng 90 ngày sau đó với cha mẹ, hoặc nếu cha mẹ giữ Thẻ xanh 2 năm đã qua đời, thì  phải nộp Mẫu I-751 để được cấp Thẻ xanh 10 năm

- Đương đơn là người góa chồng/vợ: nghĩa là người phối ngẫu bảo trợ mà họ đăng ký kết hôn đã qua đời. 

- Đương đơn có cuộc hôn nhân thật với người phối ngẫu từ ban đầu nhưng sau đó ly hôn hoặc hủy bỏ hôn nhân hợp pháp trong thời gian sống chung.

- Đương đơn (hoặc con) là nạn nhân của sự ngược đãi, đánh đập, đối xử tàn bạo hoặc bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn bởi người phối ngẫu của họ 

- Đương đơn chứng minh được rằng việc bị chấm dứt tình trạng cư trú (bị trục xuất) sẽ gây ra khó khăn cực độ cho họ (USCIS sẽ chỉ xem xét khó khăn phát sinh trong thời gian cư trú có điều kiện).

HỒ SƠ BAO GỒM:

❏ Lệ Phí - xem lệ phí và cách nộp tiền tại đây (chọn mục “Filling fee”)

❏ Form G-1145 - tải form ở đây (nếu muốn nhận thông báo từ USCIS qua email/ tin nhắn)

❏ Form I-751 - tải form ở đây (chọn mục “Form and Document download”)

❏ Bản photo mặt trước và sau của TX 2 năm. Nếu hồ sơ bao gồm bất kỳ trẻ có Thẻ xanh 2 năm nào thì phải nộp kèm bản sao mặt trước và mặt sau Thẻ xanh của trẻ.

** Trường hợp đặc biệt**

Những đương đơn thực nhiện nhiệm vụ tại nước ngoài theo lệnh của quân đội hoặc chính phủ, bao gồm cả những người phụ thuộc được liệt kê trong "Phần 5 - Thông tin về Con cái của bạn " phải nộp các mục sau kèm với Mẫu I-751:

a. Hai ảnh kiểu hộ chiếu 2 ”x 2” của đương đơn và những người phụ thuộc. Mặt sau viết họ tên và số Ailen (A-Number) 

b. Hai thẻ dấu vân tay đã điền đầy đủ thông tin (Mẫu FD-258) cho đương đơn và người phụ thuộc từ 14 đến 79 tuổi. Đồng thời phải viết A-number trên thẻ vân tay và đảm bảo rằng các thẻ đã hoàn thành không bị cong, gấp hoặc nhàu. Thẻ vân tay phải do Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Văn phòng USCIS hoặc cơ quan quân đội Hoa Kỳ công nhận. 

Để USCIS xác định các hồ sơ dựa trên lệnh của quân đội hoặc chính phủ, đương đơn phải ghi rõ ở đầu Mẫu I-751,  "ACTIVE MILITARY”  hoặc “GOVERNMENT ORDERS”,  đính kèm gửi bản sao lệnh quân sự hoặc chính phủ hiện tại của họ trong hồ sơ. 

Bằng chứng về mối quan hệ:

a. Nếu đương đơn nộp hồ sơ có sự đồng thuận cùng ký tên: nộp bản sao của các tài liệu cho thấy rằng cuộc hôn nhân của đương đơn và người phối ngẫu duy trì chân thật từ ngày kết hôn cho đến ngày nay, không nhằm mục đích lách luật nhập cư, hoặc bản sao chứng minh bất kỳ việc kết thúc mối quan hệ hôn nhân. Các tài liệu không giới hạn, bao gồm 1 số ví dụ sau:

1. Giấy khai sinh của trẻ em sinh ra trong thời kỳ hôn nhân này (nếu có)

2. Hợp đồng cho thuê hoặc thế chấp bất động sản thể hiện sự đồng sở hữu của vợ chồng

3. Hồ sơ tài chính thể hiện sự đồng sở hữu tài sản và cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ, chẳng hạn như tài khoản tiết kiệm và check chung, lịch sử giao dịch tài chính, văn bản khai thuế chung của Liên bang và Tiểu bang, hợp đồng bảo hiểm cho thấy người phối ngẫu khác là người thụ hưởng, hóa đơn thanh toán tiện ích chung ( Các hóa đơn tiền điện, gas, nước, điện thoại mà 2 người cùng đứng tên chung) hoặc trả góp chung các khoản vay khác. Với đối tượng quân nhân hoặc làm việc cho chính phủ: nộp bản sao Báo cáo thu nhập và Nghỉ phép trong quân đội cho thấy đã nhận được Basic Allowence for Quaters (BAQ) với các thành viên trong gia đình và / hoặc Mẫu DD-1172 đối với thẻ nhận dạng thành viên quân nhân. 

4. Các bằng chứng mà đương đơn cho là có ích cho việc chứng minh cuộc hôn nhân là thật, không sai phạm luật nhập cư của Hoa Kỳ.

5. Bản tuyên thệ do người làm chứng cung cấp (ít nhất hai người) nêu chi tiết cuộc hôn nhân của đương đơn và người phối ngẫu kể từ khi đương đơn có Thẻ xanh 2 năm (Những người này có thể được yêu cầu làm chứng trước nhân viên di trú về thông tin có trong bản tuyên thệ). Bản khai có các thông tin sau đây về người lập bản tuyên thệ: tên đầy đủ và địa chỉ, ngày và nơi sinh; mối quan hệ với bạn hoặc vợ / chồng của đương đơn.

b. Nếu đương đơn là quá phụ: nộp bản sao giấy chứng tử cùng với Mẫu I-751, kèm với bằng chứng về mối quan hệ chân thật đến khi người phối ngẫu mất. 

c. Nếu đương đơn nộp hồ sơ trong hoàn cảnh bạn ly hôn hợp pháp hoặc cuộc hôn nhân đã bị chấm dứt: nộp bản sao của quyết định ly hôn cuối cùng hoặc tài liệu khác về việc chấm dứt /hủy bỏ hôn nhân cùng cùng với bằng chứng về mối quan hệ đó. 

d. Nếu đương đơn hoặc con trẻ là nạn nhân của lạm dụng, bạo hành thể xác tinh thần, hoặc gây khó khăn bởi người phối ngẫu, hãy gửi:

- Bằng chứng về việc lạm dụng, bạo hành thể xác: bản sao của các báo cáo hoặc hồ sơ chính thức do cảnh sát, tòa án, nhân viên y tế, viên chức trường học, giáo sĩ, nhân viên xã hội và các nhân viên cơ quan dịch vụ xã hội khác cấp. Đương đơn cũng có thể gửi bất kỳ tài liệu pháp lý nào liên quan đến lệnh bảo vệ chống lại kẻ lạm dụng hoặc liên quan đến bất kỳ lệnh pháp lý nào đương đơn có thể đã thực hiện để chấm dứt hành vi lạm dụng. Hoặc cũng có thể gửi bằng chứng chứng minh đương đơn đã tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong một nơi trú ẩn cho những người bị lạm dụng hoặc nơi ẩn náu tương tự, kèm bức ảnh chứng minh vết thương của bạn

- Bản sao quyết định ly hôn nếu cuộc hôn nhân của bạn bị chấm dứt bởi vì lý do bị lạm dụng thể chất cực kỳ tàn ác.

e. Nếu đương đơn xin nộp Hồ sơ riêng (Miễn trừ nộp chung Mẫu I-751) vì việc mất tư cách thường trú nhân sẽ dẫn đến "khó khăn cùng cực": Bằng chứng phải liên quan đến những yếu tố phát sinh trong khoảng thời gian có Thẻ xanh 2 năm. Ví dụ về sự khó khăn vượt quá mức mà một người bị xóa bỏ tư cách Thường trú nhân , buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ thường phải chịu đựng: mối quan hệ gia đình ở Hoa Kỳ và quê hương, nhu cầu sức khỏe và y tế, tình hình kinh tế và chính trị ở nước sở tại,  mất tiềm năng nghề nghiệp hoặc cơ hội giáo dục hoặc ngay cả việc ly hôn là điều cấm kỵ và lên án họ khi trở về quê hương.

Bằng chứng về Tội phạm - Án tích:

- Nếu đương đơn đã từng bị bắt hoặc giam giữ bởi bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật nào vì bất kỳ lý do gì, ở Hoa Kỳ hoặc nước ngoài và không có cáo buộc nào được nộp, hãy gửi tuyên bố chính thức ban đầu của cơ quan bắt giữ hoặc lệnh tòa hiện hành xác nhận rằng không có cáo buộc nào được nộp.

- Nếu đương đơn đã từng bị bắt hoặc giam giữ bởi bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật nào vì bất kỳ lý do gì, ở Hoa Kỳ hoặc ở nước ngoài, và các cáo buộc đã được nộp hoặc nếu các cáo buộc chống lại bạn mà không bị bắt giữ, hãy gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của tòa án hồ sơ bắt giữ đầy đủ và / hoặc xử lý cho từng vụ việc (ví dụ, lệnh sa thải, hồ sơ kết án, hoặc lệnh tha bổng).

- Nếu đương đơn đã từng bị kết án hoặc bị đưa vào chương trình kết án thay thế hoặc chương trình phục hồi (chẳng hạn như chương trình điều trị ma túy hoặc dịch vụ cộng đồng), hãy gửi:

1. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của tòa án về hồ sơ kết án của đương đơn cho từng sự việc và bằng chứng cụ thể là đương đơn đã hoàn thành bản án của mình.

a. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hồ sơ quản chế hoặc tạm tha của bạn; hoặc là

b. Bằng chứng rằng bạn đã hoàn thành một chương trình kết án thay thế, hoặc chương trình phục hồi;

2. Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của tòa án về lệnh tòa đã xóa bỏ, niêm phong, xóa, đóng án, hủy lệnh bắt giữ hoặc kết án. 

3. Nếu không có hồ sơ nào, cung cấp xác nhận của tòa án với nội dung: "không có hồ sơ nào về việc đương đơn bị bắt hoặc bị kết án".

Lưu ý: Trừ khi là vụ án giao thông có liên quan đến rượu hoặc ma túy, đương đơn  không cần phải nộp giấy tờ về tiền phạt giao thông và các sự cố không liên quan đến việc bắt giữ nếu hình phạt duy nhất là tiền dưới $ 500 hoặc điểm trên bằng lái xe của bạn. 

* LƯU Ý:

- Nêu scan lại toàn bộ hồ sơ trước khi gửi đi để sao lưu lại khi cần thiết.

- Tất cả các văn bản, giấy tờ nếu không được viết bằng Tiếng Anh thì phải dịch thuật và người dịch phải ký xác nhận rằng bản dịch từ tiếng Anh là hoàn chỉnh và chính xác, và người đó có đủ năng lực để dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Anh.

- Xin vui lòng tải thêm tờ hướng dẫn của từng form và đọc kỹ hướng dẫn trước khi điền.

* Hồ sơ gửi về địa chỉ:

Dành cho dịch dụ U.S. Postal Service (USPS):

USCISP.O.
Box 21200
Phoenix, AZ 85036

Dành cho dịch vụ chuyển phát khác như FedEx, UPS, and DHL:

USCIS

Attn: I-751
1820 E. Skyharbor Circle S
Suite 100
Phoenix, AZ 85034

* Tham khảo cách đóng tập hồ sơ theo yêu cầu của USCIS:

Screenshot 2

Nước Mỹ

my1my1
my1my1my1
my1my1my1
my1my1my1
my1
my1
chinh1
chinh2chinh3chinh2chinh3chinh2chinh3chinh2chinh3chinh2chinh3

thiet ke website ban ve may bay 1 1

Cùng nhau chung tay hỗ trợ K1visa.vn duy trì hoạt động!

Bạn cảm thấy những bài viết trên K1visa.vn hữu ích và muốn chia sẻ cho người khác. Hãy cùng chúng tôi thực hiện điều đó!

nganhang2