:. Một số từ viết tắt

USCIS: US Citizenship and Immigration Service – Sở di trú Hoa Kỳ

NVC: National Visa Centre – Trung tâm chiếu khán quốc gia

NBL: Người bảo lãnh

NDBL: Người được bảo lãnh

CMND: Chứng minh nhân dân

:. Kinh phí cho hồ sơ của tôi

(Ở thời điểm tháng 11/2016 – tháng 05/2017)

STTNỘI DUNGUSDVNDGHI CHÚ
1 Phí mở hồ sơ
340 7,700,000 Lệ phí cũ
2 Phí gửi giấy tờ từ VN sang Mỹ
  2,000,000  
3 Lý lịch tư pháp số 2
  200,000  
4 Phí xin Visa
  6,095,000  
5 Phí chích ngừa
  250,000  
6 Phí khám sức khỏe (KSK)   4,790,000  
7 Phí gửi kết quả KSK về nhà
  50,000  
8 Phí ăn, ở 02 ngày đi KSK   2,000,000 Ở ké nên không tốn
9 Phí in các bằng chứng, photo giấy tờ   1,000,000  
10 Chụp ảnh thẻ
  300,000 Lấy luôn file gốc và in làm nhiều ảnh
11 Phí gửi giấy tờ từ Mỹ về VN
150 3,410,000  
12 Phí ăn, ở 02 lần đi phỏng vấn
     
TỔNG CỘNG
27,795,000đ

Tiến trình xin K1 Visa

1 1 1 1 1 1 1 1 1

thiet ke website ban ve may bay 1 1

Cùng nhau chung tay hỗ trợ K1visa.vn duy trì hoạt động!

Bạn cảm thấy những bài viết trên K1visa.vn hữu ích và muốn chia sẻ cho người khác. Hãy cùng chúng tôi thực hiện điều đó!

nganhang2