Một vài tháng sau, USCIS sẽ gửi thư về địa chỉ của NBL với thông báo “Notice of Action 2” I-797 (NOA2)- với nội dung: USCIS xác nhận rằng họ đã chấp thuận hồ sơ của bạn.

Lúc này, hồ sơ của bạn sẽ được chuyển tới National Visa Centre (NVC) – Trung tâm chiếu khán quốc gia.

Không cần làm gì thêm ở bước này.

Bạn có thể thấy tình trạng hồ sơ của bạn được cập nhật trên trang web của USCIS.

 

Picture3

Hình minh họa trên giấy NOA2

noa2

Hình minh họa trên website

Tiến trình xin K1 Visa

1 1 1 1 1 1 1 1 1

thiet ke website ban ve may bay 1 1

Cùng nhau chung tay hỗ trợ K1visa.vn duy trì hoạt động!

Bạn cảm thấy những bài viết trên K1visa.vn hữu ích và muốn chia sẻ cho người khác. Hãy cùng chúng tôi thực hiện điều đó!

nganhang2