Từ một đến vài tuần sau, USCIS sẽ gửi thư về địa chỉ của NBL với thông báo “Notice of Action 1” I-797C (NOA1)- với nội dung: USCIS xác nhận rằng họ đã nhận được bộ hồ sơ của bạn.

Không cần phải làm gì thêm ở bước này.

Kể từ vài năm trở lại đây, tất cả hồ sơ xin visa K1 đều được chuyển về California Service Center nên hồ sơ của bạn sẽ có mã số receipt number như sau: WACxxxxxxxxxx

Với mã số này bạn có thể vào trang web https://www.uscis.gov, mục “Check your case status” ở để kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình.

 

3397539

Hình minh họa giấy NOA1

noa1

Hình minh họa trên website

 

Tiến trình xin K1 Visa

1 1 1 1 1 1 1 1 1

thiet ke website ban ve may bay 1 1

Cùng nhau chung tay hỗ trợ K1visa.vn duy trì hoạt động!

Bạn cảm thấy những bài viết trên K1visa.vn hữu ích và muốn chia sẻ cho người khác. Hãy cùng chúng tôi thực hiện điều đó!

nganhang2