Ngân hàng VIB (Vietnam International bank)

Tài khoản: 402704060235810 - CN Khánh Hòa

Họ tên: Nguyễn Phan Yến Chi

-----------------------------------

Ngân hàng VCB (Vietcombank)

Tài khoản: 0061000282020 - CN Khánh Hòa

Họ tên: Phan Mai Anh