Bạn phải đăng ký kết hôn với NBL trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào nước Mỹ.

Vì mỗi tiểu bang là một quy định khác nhau, nên bạn cần tìm hiểu kỹ về quy trình cũng như các loại giấy tờ yêu cầu để đăng ký kết hôn tại nơi bạn đang ở. Có nơi quy định bạn phải có SSN trước rồi mới được ĐKKH hoặc ĐKKH trước rồi mới làm SSN sau.

Visa K1 sẽ không còn hiệu lực ngay sau khi bạn đăng ký kết hôn.

Nước Mỹ

my1my1
my1my1my1
my1my1my1
my1my1my1
my1
my1
chinh1
chinh2chinh3chinh2chinh3chinh2chinh3chinh2chinh3chinh2chinh3

thiet ke website ban ve may bay 1 1

Cùng nhau chung tay hỗ trợ K1visa.vn duy trì hoạt động!

Bạn cảm thấy những bài viết trên K1visa.vn hữu ích và muốn chia sẻ cho người khác. Hãy cùng chúng tôi thực hiện điều đó!

nganhang2