Chúc mừng bạn đã nhận được thẻ xanh 2 năm, hãy chú ý xem ngày hết hạn của thẻ để nộp đơn xin lên thẻ xanh 10 năm trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn nhé.

chapthuan

Nước Mỹ

my1my1
my1my1my1
my1my1my1
my1my1my1
my1
my1
chinh1
chinh2chinh3chinh2chinh3chinh2chinh3chinh2chinh3chinh2chinh3

thiet ke website ban ve may bay 1 1

Cùng nhau chung tay hỗ trợ K1visa.vn duy trì hoạt động!

Bạn cảm thấy những bài viết trên K1visa.vn hữu ích và muốn chia sẻ cho người khác. Hãy cùng chúng tôi thực hiện điều đó!

nganhang2