Sau khi ĐKKH thành công, NDBL nên nhanh chóng nộp hồ sơ xin thẻ xanh cùng với form I-765 để nhận được EAD card (Employment Authorization Documents – thẻ này được cấp để bạn đi xin việc làm hoặc lấy bằng lái khi I-94 hết hạn trong khi chờ được cấp thẻ xanh).

Nếu bạn nộp cùng lúc với I-485 thì không mất phí, nếu nộp trước thì mất $495 cho tới thời điểm hiện tại (30/10/2017).

Hồ sơ bao gồm:

Form G-1145
Cover letter – là danh sách các loại giấy tờ mà bạn cung cấp, ký tên và ghi ngày tháng.
Form I-765
Passport style photo của người nộp đơn (2 tấm, ghi họ tên, Alien number, ngày tháng năm sinh, và ký tên vào mặt sau của ảnh).
Photo trang thông tin của passport của người nộp đơn.
Photo trang có dán K1 visa của passport của người nộp đơn.
Photo form I-94.
Photo giấy chứng nhận ĐKKH.

* Xem clip tham khảođây

* RENEW EAD CARD:

- Xin cấp mới lại thẻ EAD khi hồ sơ xin thẻ xanh của bạn vẫn đang trong quá trình chờ xét duyệt.

- Gửi đơn xin cấp mới thẻ trước 90 ngày kể từ ngày thẻ EAD của bạn hết hạn.

Hồ sơ xin cấp mới lại thẻ bao gồm: (không mất phí)

Form G-1145
Cover letter – là danh sách các loại giấy tờ mà bạn cung cấp, ký tên và ghi ngày tháng.
Passport style photo của người nộp đơn (2 tấm, ghi họ tên, Alien number, ngày tháng năm sinh, và ký tên vào mặt sau của ảnh). 
Form I-765
Form I-131
Photo giấy receipt number I-797C của form I-485
Photo form I-94. (Xem cách hướng dẫn in form I-94 ở mục I-485)
Photo mặt trước và sau của thẻ EAD.
 
Hồ sơ gửi về:
- Cho dịch vụ USPS:
USCIS
Attn: FBAS
P.O. Box 805887
Chicago, IL 60680-4120
 
- Cho dịch vụ Fedex, UPS, DHL:
USCIS
Attn: FBAS
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

* Lưu ý:

- Nêu scan lại toàn bộ hồ sơ trước khi gửi đi để sao lưu lại khi cần thiết.
- Tất cả các văn bản, giấy tờ nếu không được viết bằng Tiếng Anh thì phải dịch thuật có công chứng sang Tiếng Anh.
- Các bạn vui lòng tải thêm tờ hướng dẫn của từng form và đọc kỹ hướng dẫn trước khi điền.

Nước Mỹ

my1my1
my1my1my1
my1my1my1
my1my1my1
my1
my1
chinh1
chinh2chinh3chinh2chinh3chinh2chinh3chinh2chinh3chinh2chinh3

thiet ke website ban ve may bay 1 1

Cùng nhau chung tay hỗ trợ K1visa.vn duy trì hoạt động!

Bạn cảm thấy những bài viết trên K1visa.vn hữu ích và muốn chia sẻ cho người khác. Hãy cùng chúng tôi thực hiện điều đó!

nganhang2